Om Flow Elnet

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Flow Elnet A/S er et datterselskab i Fonden Sydfyns Elforsyning. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Medlemmerne i bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning udgør de 9 pladser. De sidste 2 medlemmer vælges af og blandt de 15 forbrugervalgte medlemmer i repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning.

For yderligere beskrivelse af regler for valg til bestyrelsen, henvises til vedtægterne for Fonden Sydfyns Elforsyning.

Søren Bøving Andersen
Søren Bøving Andersen

Formand

Lars Foged
Lars Foged

Næstformand

Stina Løndahl Henriksen
Stina Løndahl Henriksen
Torben Jensen
Torben Jensen
Jan Bruhn Andersen
Jan Bruhn Andersen
Anders Lerwick Theisen
Anders Lerwick Theisen
Bjarne Olsen
Bjarne Olsen
Kim Galsgaard
Kim Galsgaard
Lars Jørgensen
Lars Jørgensen
Jakob Horstmann
Jakob Horstmann
Rasmus Christian Hansen
Rasmus Christian Hansen