Energispareindsats

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes Energispareindsats, og den gælder foreløbigt til og med 2020.

For at løse denne opgave mest omkostningseffektivt har Flow Elnet indgået en samarbejdsaftale med SEF A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg.