Service og info

Pas på kablerne inden du graver

Spørg først – grav senere

Henvend dig derfor til Flow Elnet A/S i god tid, før der graves.

Få påvist eventuelle kablers beliggenhed på det pågældende sted.

Arbejde indenfor en afstand på 1 m fra forsyningskabler, skal udføres med stor forsigtighed og efter Flow Elnet A/S anvisninger.

Af ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg” fremgår bl.a: Ved ethvert grave-, bore-, og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysninger om, hvorvidt der er elkabler i området.

Sikkerhedsafstande til luftledningsanlæg – Lavspænding (230/400 V):

Nybygning:

Bygninger som opføres i umiddelbar nærhed af lavspændingsluftledninger skal holdes udenfor en afstand af 2,5 m, både vandret og lodret målt. For reklameskilte er afstanden 1,5 m.

Renovering:

Er din husstand forsynet via luftnet? Vær opmærksom på sikkerhedsafstanden ved renoveringsarbejde på huset. Vi kan isolere luftledningerne for dig. Kontakt Flow Elnet A/S  for nærmere aftale om evt. isolering.

Træbeskæring:

For at undgå for mange fejl på anlæggene foretager Flow Elnet A/S træbeskæring ved lavspændingsluftledningerne ca. hvert tredje år. I Flow Elnet A/S leverings-bestemmelser står, at forbrugerne selv skal holde luftledningerne fri for bevoksning. Da dette visse steder kan være forbundet med en vis risiko, foretager Flow Elnet A/S beskæringen. Forbrugerne skal dog selv fjerne de ned-skårne grene. Hvis en forbruger selv fælder træer og ved et uheld kommer til at beskadige luftledningerne, må vedkommende selv betale for reparationen.

Kontakt Flow Elnet A/S , hvis du er i tvivl.

Spørgsmål

Har du nogen spørgsmål vedrørende informationerne på denne side, kontakt da venligst Flow Elnet A/S på kontakt@flow-elnet.dk