Bestil solcelle/summationsmåler

For at få udskiftet din fasemåler(010) til summationsmåler(011) skal nedenstående formular udfyldes.

Krav
- Der skal være et tilmeldt, fungerende produktionsanlæg på adressen (solcelleanlæg, hustandsmølle mm.)

- Er din måler placeret, så der ikke er adgang til den, skal der være en person til stede ved udskiftningen.

Pris
Prisen for udskiftning er 1562,50 kr. inkl. moms, som vil blive opkrævet via elregningen.

Nyt anlæg
Ved etablering af nyt produktionsanlæg er det den autoriserede installatørs forpligtigelse at tilmelde anlægget, hvorved eventuelt målerskifte automatisk vil blive igangsat.
Du kan som kunde ikke selv bestille summationsmåler til et nyt anlæg!

Målerplacering

Er din måler placeret så der ikke er adgang til den, skal du være til stede ved udskiftningen.
Såfremt du ikke er til stede på det aftale tidspunkt, vil der blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel på 900,-kr. inkl. moms.

Jeg bekræfter hermed bestilling af summationsmåler. Samtidig erklærer jeg mig at have nærlæst overstående formular og er indforstået med at FLOW Elnet A/S opkræver standardgebyret ”Målerudskiftning på kundens foranledning” på 1.562,50 kr. inkl. moms Beløbet vil blive opkrævet via din El leverandør og vil således fremgå af din elregning jf. anmeldte og godkendte metode.