Krav vedr. etablering af boligprojekter og udstykninger

Netselskabets praksis ved anlægsprojekter/byggeri

Ved nye anlægsprojekter, byggerier og ved udstykninger er der en række krav, der stilles for, at projektet kan blive koblet på vores elforsyningsnet.

Du kan her læse om vores krav vedr. etabling af boligprojekter og udstykninger