Metodegodkendelse

Metode for beregning af tariffer

Forsyningstilsynet har jf. journal nr. 18/18555/BF pr. 14. november 2018 godkendt FLOW Elnet A/S metode for fastsættelse tariffer.

Forsyningstilsynet har ligeledes jf. journal 23/02584 pr. 20. december 2023 forlænget FLOW Elnet A/S metode for opkrævning af rådighedsbetaling og –tarif, så metoden ikke udløber ved udgangen af 2023, men også kan anvendes i perioden 1. januar til den 31. december 2024.

Herunder kan godkendelser og vejledninger læses.

Har du spørgsmål til fastsættelse af tariffer, så kontakt os på mail kontakt@flow-elnet.dk, eller ring til os på 62 21 27 71. 

 

Bilag: 

FLOW Elnet A/S godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer (PDF). 

FLOW Elnet A/S forlængelse af metode for opkrævning af rådighedsbetaling (PDF). 

Brugervejledning til Tarifmodel 2.0 (PDF). 

Principnotat, Tarifmodel 2.0 (PDF)