Tidsdifferentierede tariffer

Flow Elnet indførte tidsdifferentieret nettarif pr. 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 indførte Flow Elnet tidsdifferentieret (variabel) nettarif. Det betyder for den enkelte kunde, at tariffen vil variere over døgnet. 

Se de aktuelle nettariffe her

Indførelsen af tidsdifferentieret nettarif er en fælles branchebeslutning, som skyldes, at der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler. Det vil kræve en investeringstung udbygning af elnettet, hvis dette nye forbrug kommer mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest. Hvis der kan flyttes en del af forbruget væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til, at begrænse investeringerne i elnettet.

Du vil fortsat have strøm i kontakten altid, og det er dit eget valg, om du vil lægge dit elforbrug om.

Tabellerne nedenfor angiver, hvorledes tarifferne vil variere i løbet af døgnet. Der skelnes mellem:

  • Lavlast (markeret med grøn)
  • Højlast (markeret med gul)
  • Spidslast (markeret med rød)

For C-kunderne vil priserne være ens fordelt over døgnet i weekend og hverdage, der skelnes dog mellem vinter og sommer.

For A- og B-kunderne vil alle weekender samt helligdage være lavlastdage hele døgnet. Ellers skelnes der på hverdage mellem vinter og sommer, hvor fordelingen af tarifferne over døgnet ser ud som vist neden for.

Vinter (oktober-marts)

Sommer (april-september)

 

C-kunder

A- & B-kunder

Helligdage:

1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 25. december, 26. december og 31. december