FAQ

Vedr. udskiftning af ældre fasemåler til summationsmåler

  • Hvordan kan jeg se, hvilken måler type jeg har – fase- eller summationsmåler?
  • Kan man få sin gamle elmåler tilbage efter udskiftning?
    • Nej, det kan man ikke. Den gamle elmåler bortskaffes iht. gældende krav, og der opsættes udelukkende nye summationsmålere i FLOW Elnets netområde.
  • Kan det betale sig for mig at få udskiftet min fasemåler til en summationsmåler?
    • FLOW Elnet kan ikke rådgive kunderne om, hvorvidt der er fordele eller ulemper ved udskiftning til summationsmåler, men henviser til konsekvensrapporten, som er udarbejdet af Energistyrelsen og Dansk Energi.
      Se konsekvensrapporten her: konsekvensrapporten

 

Hvis du ikke finder dit svar her, kan du benytte kontakt-postkassen.