Solceller

Udskiftning af ældre fasemåler til summationsmåler

Med afsæt i Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (BEK nr. 75 af 25/01/2019) §11 Stk. 2 er det muligt for FLOW Elnet at udskifte en eksisterende elmåler til en summationsmåler på egenproducentens anmodning – f.eks. kan en egenproducent være ejeren af et solcelleanlæg.

Egenproducenten skal afholde omkostninger for udskiftningen. I den forbindelse har brancheorganisationen Dansk Energi beregnet et gebyr ved navn ”målerudskiftning på kundens foranledning” til en pris (gebyr) af 1.562,50 kr. inkl. moms.

Egenproducenter kan kontakte deres elleverandør eller FLOW Elnet for anmodning herom.

Ved anmodning direkte til FLOW Elnet skal denne erklæring udfyldes:

Bestilling af summationsmåler

 

Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående, henvises til FAQ FAQ

Gældende priser

Se gældende prisdatablad her: gældende prisblad