Elmålere

Forretningsgang for opsætning af afregningsmålere i FLOW Elnets forsyningsområde.

Direkte tilsluttede målere omfatter flg. muligheder:

 1. Nyopsætning
 2. Midlertidige og byggestrøm
 3. Udskiftning
 4. Flytning
 5. Nedtagning
 6. Plombering

 1+2. Nyopsætning, midlertidige og byggestrøm 

Bemærk, ved nytilmelding af elinstallation, dette gælder også for midlertidige og byggestrøm skal Netselskabet have modtage besked om at der er valgt elleverandør, før elmåler kan opsættes eller elinstallationen kan tilsluttes elnettet.

Elinstallatør tilmelder den nye elinstallation via elektronisk installationsblanket.

Flow Elnet Net A/S fremsender anvisning til elinstallatør med aftagenummer.

Flow Elnet Net A/S fremsender brev/mail til bruger af elinstallation med aftagenummer.

Der skal ved nyopsætninger være opmærket på tavle/målerskab, så det er let at identificere den tilhørende installation.

Den blivende måler udleveres til byggestrøm, elinstallatøren flytter måler til den permanent installation og færdigmelder installationen, hvorefter Flow Elnet Net A/S kontrollere og plombere for umålt strøm.

Elinstallatør afleverer midlertidige- og byggestrømsmålere til Flow Elnet Net A/S.

3. Udskiftning

Elinstallatør tilmelder installationen via elektronisk installationsblanket. Installations nr. eller måler nr. skal være oplyst på blanket. Under afsnit vedr. måler oplyses i bemærkningsfelt tidspunkt for hvornår måler ønskes opsat. Denne dato skal minimum være 2 arbejdsdage frem i tiden.

Flow Elnet Net A/S bekræfter det aftalte tidspunkt overfor elinstallatøren

Flow Elnet Net A/S opsætter ny måler, og tager måler som elinstallatør har nedtaget med retur.

Det er ikke tilladt at bryde plomber, udskifte ledninger eller stikben på målere. Målere skal udskiftes.

4. Flytning

Elinstallatør tilmelder flytningen af målertavle via den elektroniske installationsblanket.

Under afsnit vedr. måler oplyses i bemærkningsfelt tidspunkt for hvornår der er adgang til installationen. Denne dato skal minimum være 2 arbejdsdage frem i tiden.

Flow Elnet Net A/S bekræfter det aftalte tidspunkt overfor elinstallatøren.

Flow Elnet Net A/S opsætter ny måler, og tager måler som elinstallatør har nedtaget med retur.

Det er ikke tilladt at bryde plomber, udskifte ledninger eller stikben på målere. Målere skal udskiftes.

5. Nedtagning

Elinstallatøren afmelder installationen som til- og færdigmelding via elektronisk installationsblanket. Det oplyses under afsnit Installationskategori hvilken installation den afmeldte e.v.t. skal overføres til. Elinstallatør nedtager og afleverer måleren til Flow Elnet Net A/S, og plombere for umålt strøm.

6. Plombering

Elinstallatøren til- og færdigmelder plombebrydning, eller konstatering af at der mangler plombering af umålt strøm via den elektroniske installationsblanket, eller indsender gråt plombekort til Flow Elnet Net A/S.

Flow Elnet Net A/S plomber for umålt strøm.

Installationer for transformermålere

Flow Elnet Net A/S skal have fremsendt en tegning af målesektionen til uforpligtende gennemsyn, samt en prøveprotokol på strømtransformere.

Generelt

Flow Elnet Net A/S kontrollerer den elektroniske installationsblanket for nytilmeldinger hver morgen på arbejdsdage.

En forudsætning for at Flow Elnet Net A/S kan opsætte og udskifte målere er at elinstallationen er udført i.h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 eller Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og Fællesregulativet.

Ved alle opsætninger af målere gælder, at elinstallatøren skal have kontrolleret installationen, og sørge for at der er spænding på installationen frem til målerens tilslutningsklemmer, og være til stede når måler opsættes.

Brugen af kortslutningsklemmer kan i de situationer hvor det tidsmæssigt er et problem anvendes når det aftales med Flow Elnet Net A/S installationen skal være tilmeldt via den elektroniske installationsblanket dette gælder kun ved udskiftning af elmåler.

Flow Elnet Net A/S plomberer for umålt strøm efter måleropsætning.

Flow Elnet Net A/S forventer at der er adgang til installationen på det fastsatte tidspunkt, ​hvis Flow Elnet Net A/S ikke har fået adgang til installationen på det aftalte tidspunkt er vi ikke ansvarlige for de ulemper det måtte give for forbruger og elinstallatør.