Vejledning til din elmåler

Fra 2011 og frem til 2015 udskiftede FLOW Elnet alle ældre elmålere (også kaldet farismålere) til fjernaflæste digitale elmålere.

FLOW Elnet har siden kun opsat fjernaflæste elmålere, og grundet udviklingen af de digitale fjernaflæste elmålere har kunderne forskellige typer af elmålere.

FLOW Elnets målerpakke består af nedestående typer af elmålere, hvor du kan finde en vejledning til betjening af din fjernaflæste el-måler: