Pas på kablerne, inden du graver

Vigtig viden INDEN du graver

FLOW Elnet Før der graves

“Pas på ledningerne og livet” (Vejledningsfolder)

Spørg først – grav senere

Henvend dig derfor til Flow Elnet A/S i god tid, før der graves.

Få påvist eventuelle kablers beliggenhed på det pågældende sted.

Arbejde inden for en afstand på 1 m fra forsyningskabler, skal udføres med stor forsigtighed og efter Flow Elnet A/S anvisninger.

Af ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg” fremgår bl.a: "Ved ethvert grave-, bore-, og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysninger om, hvorvidt der er elkabler i området".

Spørgsmål

Har du nogen spørgsmål vedrørende informationerne på denne side, kontakt da venligst Flow Elnet A/S på kontakt@flow-elnet.dk