Indfødningstarif

Nye indfødningstariffer for producenter pr. 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indfører FLOW Elnet producentbetaling for producenter af elektricitet, der som noget nyt skal betale indfødningstariffer. Indfødningstarifferne skal dække de driftsomkostninger – herunder nettab – som produktionen medfører i elnettet.

Indførsel af indfødningstariffer sker, fordi det politiske Danmark har ønsket en ny betalingsmodel for elproduktionsanlæg. Tidligere blev nettets omkostninger til vedvarende energi betalt over PSO tariffen gennem den såkaldte udligningsordning for elnetselskaber. Udligningsordningen har bl.a. dækket driftsomkostninger og nettab i det kollektive net, som var drevet af vedvarende energi.

Produktionsanlæg omfattet af aftagepligt - det drejer sig om mange husstandssolceller og en del ældre vindmøller - er i VE-loven fritaget for at betale indfødningstariffer. Er du i tvivl, om du er omfattet af aftagepligten, kan du selv finde oplysningerne på www.eloverblik.dk eller spørge din produktionsbalanceansvarlige.