Aktuelle priser

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer samt vores prisarkiv.

Nettarifferne stiger pr. 1. oktober 2022. Årsagen til stigningen skal findes i stigende omkostninger til dækning af nettab. Du kan læse mere om det her.

Læs mere om 'Høje elpriser får nettarifferne til at stige til nytår' | Green Power Denmark

 

2023
2022

Prisarkiv

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012