Erstatning ved strømafbrud

HVORDAN DÆKKES EN EVENTUEL SKADE?

Dækning af skader

Skade på elektronisk udstyr / el-apparater
Da en tingskadeforsikring dækker forud for en ansvarsforsikring, skal du anmelde skaden til din egen
forsikring (indbo-, løsøre-, landbrugs- og/eller bygningsforsikring).

Dækning hos eget forsikringsselskab
Dit eget forsikringsselskab besigtiger, opgør og udbetaler erstatning for skaden efter den dækning, som er
etableret og de gældende forsikringsbetingelser. Dit forsikringsselskab vil eventuelt efterfølgende rette
kravet mod Flow Elnet, som videregiver kravet til eget forsikringsselskab. Flow Elnet har etableret
ansvarsforsikring i Gjensidige, policenr. 1360189.

Flow Elnets forsikringsselskab vurderer, hvorvidt den skete skade er Flow Elnets ansvar, i hvilket
tilfælde Flow Elnet dækker skaden og også dækker den selvrisiko, som dit forsikringsselskab i første
omgang måske har fratrukket din erstatning.

Normalt vil dit forsikringsselskab gøre krav på hele erstatningsbeløbet, således at du i givet fald skal have
refunderet selvrisikobeløbet hos dit eget forsikringsselskab.

Ingen dækning (ingen forsikring, andre forhold)
Mener du at have krav på erstatning direkte fra os jf. ovenstående, skal kravet sendes til Flow Elnet og gerne på mail (kontakt@flow-elnet.dk). Dit krav skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn / adresse
  • Oplysninger om dit forsikringsselskab (navn/policenr.)
  • Oplysninger om skaden (dato, skadested, hændelsesforløb)
  • Oplysninger om de beskadigede genstande (art, alder, købspris, nypris) inkl. relevante bilag
  • Eventuel kopi af skadebrev / afvisningsbrev fra dit eget selskab

Flow Elnets forsikringsselskab vil herefter behandle dit krav. Til orientering opgøres en eventuel erstatning
efter en konkret vurdering af din sag i overensstemmelse med reglerne i Elsikkerhedsloven.
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine
personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af
personoplysninger, jf. nærmere her.

Det videre forløb:
Når forsikringssagen er afgjort, fremsender forsikringsselskabet en skriftlig afgørelse til dig.
Der kan forventes behandlingstid, inden du modtager afgørelsen.

 

Download ovenstående tekst i denne PDF "Skader i forbindelse med strømafbrud"