Stikledninger og ledningsoplysning på stikledninger

Stikledninger er ejerens ejendom og som udgangspunkt har Flow-Elnet ingen oplysninger om stikledningers placering. Der kan dog i nogle tilfælde findes skitser eller oplysninger og disse udleveres på specifik forespørgsel. Ligesom vi altid er behjælpelig med oplysning om det forsynende kabelskab.

Forespørgsel kan rettes via mail kontakt@flow-elnet.dk eller telefonisk på 62 21 27 71 Dokumentation.

Er der behov for oplysninger om placering kan der henvises til Origo Service kontakt@origo-service.dk , som tilbyder påvisning mod betaling (se aktuelt prisblad).