Bestyrelsen

Bestyrelsen for Flow Elnet A/S er et datterselskab i Fonden Sydfyns Elforsyning. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Medlemmerne i bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning udgør de 9 pladser. De sidste 2 medlemmer vælges af og blandt de 15 forbrugervalgte medlemmer i repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning.

For yderligere beskrivelse af regler for valg til bestyrelsen henvises til vedtægterne for Fonden Sydfyns Elforsyning.

Søren Bøving-Andersen

Formand

Stina Løndahl Henriksen

Torben Jensen

Jan Bruhn Andersen

Jonas Ejlertsen

Bjarne Olsen

Lars Jørgensen

Niels Egedal