Bestyrelsen

Bestyrelsen for Flow Elnet A/S er et datterselskab i Fonden Sydfyns Elforsyning. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Medlemmerne i bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning udgør de 6 pladser. 2 medlemmer vælges af og blandt de 15 forbrugervalgte medlemmer i repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning. 1 medlem vælges blandt medarbejderne.

For yderligere beskrivelse af regler for valg til bestyrelsen henvises til vedtægterne for Fonden Sydfyns Elforsyning.

Torben Ellegaard

Formand

Jan Bruhn Andersen

Næstformand

Søren Bøving-Andersen

Torben Jensen

Jonas Ejlertsen

Bjarne Olsen

Lars Jørgensen

Niels Egedal

Lars Peder Foged