Fællesregulativet

Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 627 af 02/06/2017 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområde, kap. 5 §11, der foreskriver:

11. Virksomheden skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra forsyningsvirksomheder, herunder netvirksomheder for elforsyning, gasleverandører, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder, vandselskaber eller serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, ledningsejere og ejere af hovedkloakledninger

Stk. 2. For elinstallatørvirksomheder gælder pligten efter stk. 1 ligeledes ved til- og færdigmelding af installationsarbejde. Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den elinstallatørvirksomhed, der udfører arbejdet.

Stk. 3. Elinstallatørvirksomheder skal på alle tilmeldinger, færdigmeldinger eller andre henvendelser til netvirksomheder for elforsyning vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen, anføre virksomhedens autorisationsnummer.

Fællesregulativet kan hentes på Dansk Energis hjemmeside.