Info til installatører og entreprenører

Udlevering af nøgler til entreprenører.

Der kan udleveres en nøgle til eksterne entreprenører i henhold til driftsbekendtgørelsen for El–anlæg §42 stk. 2.
Dette forudsætter en grundig instruktion om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd og hvilke risici, der er forbundet med arbejde på eller nær elektriske anlæg. Nøgler udleveres kun til den person, der skal arbejde i området og må ikke videre gives til andre uden særlig aftale med den driftsansvarlige person. I særlige tilfælde laves en skriftlig samarbejdsaftale. Entreprenøren afleverer nøglen til driftsafdelingen, når arbejdet er udført.

Det er kun personer, der er udpeget af den driftsanvarlige person, der må udlevere nøgler. Den person, der udleverer nøglen, er ansvarlig for, at entreprenøren instrueres tilstrækkeligt.

Der skal kvitteres for modtagelse af nøgler.

 

Gravning nær højspænding.

Hvis der skal graves i nærheden af et højspændingskabel, skal kablet så vidt muligt afbrydes, mens der graves. Der kan i de fleste tilfælde kobles om i højspændingsnettet, så det kabel, der graves i nærheden af, gøres spændingsløst. Der skal altid tages kontakt til netselskabet, inden der graves i nærheden af et højspændingskabel. Kan der ikke kobles om, mens der graves, skal der graves med yderste forsigtighed og kun ved manuel gravning. Omkostningen i forbindelse med omkobling i nettet afholdes af entreprenøren. Gebyret for omkobling kan findes i prisbladet, som kan findes her.

Installatørmøder:

Intallatørmøde den 29.03.2023

Hent powerpoint her

Intallatørmøde den 05.04.2022

Hent powerpoint her

Intallatørmøde den 23.04.2019

Hent powerpoint her

Intallatørmøde den 04.05.2018

Hent powerpoint her

Intallatørmøde den 04.04.2017

Hent powerpoint her

Intallatørmøde den 15.03.2016

Hent powerpoint her