Bestyrelsen

Bestyrelsen for Flow Elnet A/S er et datterselskab i Fonden Sydfyns Elforsyning. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Medlemmerne i bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning udgør de 9 pladser. De sidste 2 medlemmer vælges af og blandt de 15 forbrugervalgte medlemmer i repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning.

For yderligere beskrivelse af regler for valg til bestyrelsen, henvises til vedtægterne for Fonden Sydfyns Elforsyning.

Søren Bøving Andersen

Formand

Lars Foged

Næstformand

Stina Løndahl Henriksen

Torben Jensen

Jan Bruhn Andersen

Anders Lerwick Theisen

Bjarne Olsen

Kim Galsgaard

Lars Jørgensen

Jakob Horstmann

Rasmus Christian Hansen